Báo giá Quảng cáo năm 2017 kênh truyền hình Yeah1TV - VTVCab 17

Báo giá Quảng cáo năm 2017 kênh truyền hình Yeah1TV - VTVCab 17
Yeah1TV là mộ trong những kênh chủ lực chiếu trên hệ thống VTVCab và các hệ thống truyền dẫn khác, có lượng người xem rất lớn, với rất nhiều nội dung hấp dẫn. Là phương tiện hữu hiệu để các nhãn hàng quảng bá sản phẩm ra công chúng, đến tay người tiêu dùng.
Liên hệ để có báo giá, chiết khấu tốt nhất bởi MAO Media

Bài viết tham khảo: Sản xuất phim giới thiệu Công ty
Tập tin báo giá: 

ad