Ca sĩ - diễn viên

Cung cấp MC - Diễn viên - Ca sĩ - Người mẫu

"Cung Cấp MC", Diễn Viên, Ca Sĩ chuyên nghiệp, không chuyên.
"Cung Cấp Người Mẫu ảnh", siêu mẫu, mẫu xe hơi, người mẫu giới thiệu sản phẩm.

ad