Cho thuê trường quay

Cho thuê thiết bị - trường quay truyền hình

Cung cấp và lắp đặt các thiết bị chuyên ngành Truyền hình - Điện ảnh

- Máy quay phim nhựa, máy quay full HD, video các loại, Camera lưu động, camera trường quay

- Thiết bị trường quay: đèn, cần cẩu, ánh sáng, font key (trường quay ảo)

- Thiết bị hậu kỳ sản xuất chương trình.

 

ad