Giấy phép công diễn (biểu diễn)

Cá nhân, tổ chức xin giấy phép công diễn (biểu diễn nghệ thuật) thực hiện xin giấy phép theo quy đinh. Cụ thể hồ sơ gồm:
 
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn ( ghi rõ tên vở diễn, chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người mẫu biểu diễn). Đăng ký ngày, giờ địa điểm phúc khảo chương trình.
  • Nội dung chương trình tổ chức biểu diễn ( Sân khấu : đính kèm kịch bản; Ca nhạc: đính kèm nhạc bản; Thời trang đính kèm ảnh các mẫu thời trang )
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư (có đăng ký chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ) đối với những đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp ( lần đầu tiên xin phép hoặc có bổ sung chức năng).
  • Quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin cho phép phổ biến tác phẩm: nếu trong chương trình biểu diễn có các bài hát thuộc các diện:
                Sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh thành phía Nam mà chưa có trong các thông báo cho phép phổ biến của Bộ Văn hóa Thông tin
                Do người Việt nam định cư ở nước ngoài sáng tác
  • Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam ( còn thời hạn hiệu lực ): nếu trong chương trình biểu diễn có sự tham gia của nghệ sỹ là người Việt Nam định.cư ở nước ngoài.
  • Văn bản cho phép sử dụng tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm hoặc tổ chức đại diện hợp pháp quyền tác giả.
  • Nếu có người mẫu nước ngoài tham gia biểu diễn, đơn vị phải nộp bản sao hộ chiếu khi xin phép

ad