Giấy phép quảng cáo truyền hình (Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo truyền hình)

Các sản phẩm cần Giấy phép quảng cáo truyền hình bao gồm:

  • Quảng cáo thuốc
  • Quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng
  • Quảng cáo mỹ phẩm
  • Quảng cáo trang thiết bị y tế
  • Quảng cáo các sản phẩm khác.

Đối với các loại sản phẩm trên cá nhân, tổ chức ngoài các giấy tờ theo quy định phải có các giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: Cụ thể như sau:

Các sản phẩm cần Giấy phép quảng cáo truyền hình (Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo truyền hình):


1. Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:
– Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy
– Giấy Đăng ký kinh doanh
– Maket, logo, hình ảnh sản phẩm hoặc kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
 
2. Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) gồm:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
– Maket, logo, hình ảnh sản phẩm hoặc kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
 
3. Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC
– Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of  Free Sales)
– Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty)
– Đĩa CD quảng cáo;
– Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền;
 
4. Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:
–  Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
–  Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;
–  Maket, logo, hình ảnh sản phẩm hoặc kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)

5. Hồ sơ xin quảng cáo phòng khám, bệnh viện gồm:
– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy phép hoạt động phòng khám, bệnh viện do Bộ y tế hoặc sở y tế cấp;
- Các tài liệu xác minh liên quan đến nội dung quảng cáo
– Maket, logo, hình ảnh sản phẩm hoặc kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
 
Điện thoại tư vấn trực tiếp: 0988.707.240 / 0944.122.448 

ad