Giấy phép quảng cáo truyền hình

Quy định về thủ tục Pháp lý đối với Quảng cáo trên Truyền hình

Đối với hàng hóa, dịch vụ hay bất kỳ loại hình kinh doanh nào khi thực hiện Quảng cáo trên truyền hình đều phải thỏa mản một số giấy tờ pháp lý cơ bản nhất định của cơ quan nhà nước. Cụ thể các giấy tờ đó đối với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ mời quý vị xem phần chi tiết tiếp theo ở dưới đây:

Giấy phép quảng cáo truyền hình (Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo truyền hình)

Các sản phẩm cần Giấy phép quảng cáo truyền hình bao gồm:

  • Quảng cáo thuốc
  • Quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng
  • Quảng cáo mỹ phẩm
  • Quảng cáo trang thiết bị y tế
  • Quảng cáo các sản phẩm khác.

Đối với các loại sản phẩm trên cá nhân, tổ chức ngoài các giấy tờ theo quy định phải có các giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: Cụ thể như sau:

ad