Kênh VTC16 - 3NTV

Diện phủ sóng kênh 3NTV - VTC16

Kênh truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn Việt Nam, hợp tác giữa 2 bộ (bộ Thông tin - Truyền thông và bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn) và đài kỹ thuật số VTC.Diện phủ sóng hiện tại của Kênh 3NTV - VTC16:
1. Hạ tầng VTC
2. Cáp số VCTV tại HN, TP HCM và cáp Analog VCTV tại các tỉnh
3. Cáp Analog HTVC
4. MyTV các tỉnh
5. AVG
6. Cáp analog các tỉnh.
 

ad