Logo - popup - băng chữ chạy

Demo popup - băng chữ chạy

Mời quý vị click vào "xem thêm" để xem Demo popup - băng chữ chạy

Quảng cáo dạng Logo

LOGO là logo thương hiệu hoặc hình ảnh thương hiệu của đơn vị hoặc sản phẩm được thiết kế với diện tích quảng cáo = 1/8 chiều cao màn hình và có thời lượng 10s. 
Đặt logo trong trường quay của chương trình (kích thước không quá 40x60cm) hoặc đặt logo tại góc màn hình khi chương trình đang phát sóng.
 

Quảng cáo dạng popup

POPUP là một dạng quảng cáo logo dưới chân màn hình có kích thước từ 1/8 đến 1/7 màn hình có nội dung và hình ảnh của đơn vị quảng cáo và có thời lượng 10s

ad