PG - người mẫu - lễ tân

Cung cấp PG - PB địa bàn TP Hồ Chí Minh

"Cung Cấp PG - PB " chạy roadshow, activation, sampling, launching…
"Cung Cấp PG - PB tiệc" chiêu đãi, sinh nhật, tất niên…
"Cung Cấp Lễ tân" tiếp khách phục vụ cưới hỏi.

"Cung Cấp Lễ tân "phục vụ lễ khánh thành kỷ niệm công ty.
"Cung Cấp Lễ tân" hội nghị, hội thảo.

ad