Profile giới thiệu doanh nghiệp bằng Video Clip trực quan

Phim tự giới thiệu chính là bản profile trực quan bằng video của doanh nghiệp, người xem dễ tiếp cận nhất, truyền đạt hiệu quả nhất.

Về mặt nội dung của Video Clip giới thiệu doanh nghiệp, quảng cáo công ty có một số thông tin cần truyền tải cơ bản sau đây:

  • Điểm nhấn thương hiệu, nhận diện thương hiệu.
  • Khái quát chung về hình thành, phát triển của công ty.
  • Đi sâu vào các sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề hoạt động. (Nếu phim thiên về mục đích nào chúng ta đi sâu vào mục đích đó; ví dụ như giới thiệu về sản phẩm: trong đó khái quát về thành phần, công dụng của sản phẩm, các tính năng cơ bản; đồng thời mô tả về kiểu cách sản phẩm, nhãn mác bao bì. Các chứng nhận, giấy tờ liên quan đồng hành cùng sản phẩm.)
  • Một nhân tố quan trọng của mọi doanh nghiệp đó là bộ máy tổ chức, nhân tố con người. Đó chính là môi trường doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.
  • Đoạn kết chính là định hướng, sứ mệnh của doanh nghiệp. Rồi công tác xã hội, giá trị nhân văn của doanh nghiệp.
  • Điểm nhấn thương hiệu, nhận diện thương hiệu.
 ảnh hậu trường sản xuất phim tự giới thiệu

Trên đây là các nội dung cơ bản, khi thực hiện còn tùy thuộc vào ý tưởng do 2 bên thống nhất, tùy vào tính chất của mỗi doanh nghiệp để chúng ta thực hiện một cách khác nhau tạo nên tính độc đáo, sáng tạo.

ad