Quy định về thủ tục Pháp lý đối với Quảng cáo trên Truyền hình

Đối với hàng hóa, dịch vụ hay bất kỳ loại hình kinh doanh nào khi thực hiện Quảng cáo trên truyền hình đều phải thỏa mản một số giấy tờ pháp lý cơ bản nhất định của cơ quan nhà nước. Cụ thể các giấy tờ đó đối với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ mời quý vị xem phần chi tiết tiếp theo ở dưới đây:

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH

 
I.         Hàng tiêu dùng, Sản phẩm, dịch vụ quảng cáo thông thường

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
3. Giấy đăng ký chất lượng do Trung tâm Tiêu chuẩn khu vực hoặc Thành phố cấp
4. Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (Nếu là hàng nhập khẩu). 
 

II.        Dược phẩm (Thuốc)

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Kịch bản QC
3. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC 
4. Giấy phép lưu hành sản phẩm tại VN đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng
5. Giấy phép nhập khẩu nếu là sản phẩm nhập khẩu. 
 

III.         Mỹ phẩm

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Kịch bản QC 
3. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC 
4. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.
5. Giấy phép nhập khẩu nếu là hàng nhập khẩu. 
 

IV.        Thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, đồ uống

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
3. Kịch bản QC
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC 
5. Giấy phép nhập khẩu nếu là sản phẩm nhập khẩu. 
 

V.         Quảng cáo khuyến mãi

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Văn bản xác nhận việc đăng ký CT khuyến mãi do Sở Thương mại hoặc Bộ Thương mại cấp (kèm theo thể lệ khuyến mãi có đóng dấu xác nhận của đơn vị cấp giấy xác nhận). 
 

VI.        Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bênh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bênh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
3. Kịch bản QC hoặc CV phê duyệt nội dung QC 
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC 
 

VII.        Quảng cáo trang thiết bị y tế

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu.
3. Kịch bản QC
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo hoặc CV phê duyệt nội dung QC.
5. Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty)
 

VIII.        Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy chứng nhận đăng ký bảo vệ thực vật.
3. Kịch bản QC 
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC. 
 

IX.        Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.
3. Kịch bản QC 
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC. 
 

X.        Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.
3. Kịch bản QC hoặc CV cho phép QC SP thức ăn chăn nuôi
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC. 

 
XI.        Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 
3. Kịch bản QC
4. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC. Không được QC sản phẩm thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; bình vú và vú ngậm nhân tạo

 
XII.         Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
2. Kịch bản QC
3. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC 
4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm 
 

XIII.        Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

1. Giấy phép kinh doanh
2. Kịch bản QC 
3. Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung QC
4. Giấy phép kiểm dịch thực vật 
 

XIV.         Quảng cáo nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống…

1. Giấy phép kinh doanh
2. Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm 
 

XV.        Quảng cáo website, trang tin điện từ

1. Giấy phép kinh doanh
2. Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 
 

XVI.        Quảng cáo về thi đấu thể dục thể thao, chương trình biểu diễn

1. Giấy phép kinh doanh
2. Giấy quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn. 
 

XVII.        Quảng cáo dịch vụ đầu số (SMS)

1. Giấy phép kinh doanh
2. Giấy phép kinh doanh đầu số 
 

XVIII.         Quảng cáo các sản phẩm máy móc, thiết bị.. …có liên quan đến kỹ thuật

1. Giấy phép kinh doanh
2. Giấy xác nhận hợp chuẩn hợp quy
3. Hoặc giấy công bố phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật
 
Một số yêu cầu khác:
- Đối với các mẫu QC sử dụng từ nhất, duy nhất, số 1…phải có giấy xác nhận của đơn vị nghiên cứu độc lập.
- Tất cả các giấy tờ liên quan đến mẫu QC phải có dấu mộc đỏ của đơn vị, cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hoặc sao y bản chính.
- Tùy thời điểm luật QC thay đổi hay có những yêu cầu phát sinh từ đơn vị chủ quản về các loại giấy phép phát sinh đối với 1 mẫu QC nào đó sẽ báo cho KH.
- Đối với các trường hợp đặc biệt sẽ xin ý kiến của Tổng giám đốc
 

ad