Tài trợ phim dạng PPL

Tài trợ phim – đặt sản phẩm trong phim!

“Cũ người mới ta”... hình thức quáng cáo sản phẩm trong phim (Product Placement – hay còn gọi một cách tế nhị là tài trợ) đang được ưa chuộng ở Việt Nam...
 

Quyền lợi tài trợ phim dạng PPL

Nếu một mẩu quảng cáo 30 giây trên truyền hình (TVC) có giá khoảng 30-60 triệu/phút thì mức giá tài trợ cho phim chỉ từ 5-10 triệu đồng/phút. Một phim truyền hình chiếu xoay vòng được nhiều kênh, phim chiếu rạp thì sau khi phát hành vòng một ở các thành phố lớn còn len lỏi đến các tỉnh thành nhỏ ở vòng chiếu thứ hai. Nghĩa là, tầm phủ sóng của sản phẩm quảng cáo rộng hơn, tần suất lặp lại nhiều lần hơn. Như vậy so với việc thực hiện một TVC, hình thức tài trợ cho phim có lợi hơn nhiều.

Đặt sản phẩm trong phim

Một hình thức quảng cáo mới
“Đặt sản phẩm trong phim” là một thuật ngữ mới xuất hiện trong khoảng từ 2004 tại Việt Nam trong ngành quảng cáo, là một phần trong PR (Public Relations), nói về việc bạn đặt các sản phẩm một cách khéo léo vào trong phim (một hình thức của quảng cáo) hoặc cho nhân vật sử dụng sản phẩm thường xuyên để tạo xu hướng.

 

ad