VTV (VTV1, VTV2, VTV3, VTV9)

Bảng báo giá quảng cáo Đài truyền hình Việt Nam

Mời Click link "tại đây" để xem các dịch vụ quảng cáo và báo giá chung theo quy định của Đài truyền hình:
 

ad