Ekip thực hiện quay chương trình ca nhạc LiveShow Lam Phương