• Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, roadshow, ca nhạc, triển lãm…
  • Cung Cấp Người Mẫu ảnh, quay phim.
  • Cung Cấp siêu mẫu, người mẫu xe hơi, người mẫu triển lãm giới thiệu sản phẩm.
  • Cung Cấp MC, Diễn Viên, Ca Sĩ chuyên nghiệp, không chuyên.
  • Cung Cấp Nhân Tượng, Body Painting.
  • Cung Cấp PG giới thiệu sản phẩm hội chợ, hội nghị roadshow, activation, sampling, launching…
  • Cung Cấp PG tiệc chiêu đãi, sinh nhật, tất niên…
  • Cung Cấp Lễ tân hội nghị, hội thảo.
  • Và các dịch vụ khác liên quan đến PG, MC, Lễ Tân, Người Mẫu.

ad